Tallinna Geoveeb

Lisanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2020/06/30

Tallinna geomõõdistuste infosüsteem on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Linnakantselei)


URL: https://geoveeb.tallinn.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.