Tallinn - "Kes Kus Mis"

Lisanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2020/06/30

Kaardirakendus, kust saab vaadata Tallinna Linnaplaneerimise Ameti töötajate tööpiirkondi (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).


URL: https://gis.tallinn.ee/keskusmis/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.