Tallinna linnamudel

Lisanud Tallinna Linnaplaneerimise Amet 2020/06/30

Linnamudel on andmete osas jooksvalt uuenev ning sisu osas täienev kolmemõõtmeline digitaalne mudel Tallinnast. Rakendus võimaldab otsida aadresse, kuvada varje, mõõta kõrgusi ning kihte sisse ja välja lülitada (Tallinna Linnaplaneerimise Amet).


URL: https://gis.tallinn.ee/linnamudel/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.