Tallinna juhtimislaud

Lisanud Tallinna linn 2020/05/21

Kakskeelne juhtimislaud Tallinna andmete visualiseerimiseks ning kuvamiseks. Juhtimislaud kuvab statistikat, liiklusolukorda ning juurde on lingitud kõik Tallinna avaandmed.


URL: http://gis.tallinn.ee/portal/apps/opsdashboard/index.html#/348b5f16b1894c54a0c1c02069540ccf

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.