Tarktee

Lisanud Maantee amet 2018/11/01

Maanteeameti liiklusinfo rakendus Tark Tee annab infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta.


URL: https://tarktee.mnt.ee/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.