Tartu linna portaal

Lisanud 2020/04/15

Rakenduses kajastatakse reaalajas infot Tartu hoonete, mobiilsuse, valgustuse, ilma ning inimeste kohta.


URL: https://tarktartu.telia.ee/et/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.