Teatatud lusitaania teeteod

Lisanud Keskkonnaamet 2020/07/21

Lusitaania teetigu on võõrliik, keda esmakordselt nähti Eestis 2008. aastal. Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba massiliselt. Selleks, et anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada lusitaania teetigude levikupiirkondi.


URL: https://keskkonnaamet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=75752810c9df4846b80fffe9c4ee4d59

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.