Terviseameti koroonaviiruse rakendus

Lisanud Terviseamet 2020/04/01

Rakendus visualiseerib koroonaviirusega seotud andmekogu, haigusjuhtumid tuuakse välja maakondade, vanuse ning soo tasemel.


URL: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart?fbclid=IwAR0jjebGEHdSlY6qwvShxeQzkbqljypU1tpADX76tWa6yIgW_4RpXanzGx4

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.