Tõetamm

Lisanud Riigikantselei, Statistikaamet 2019/11/04

Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis võrdleb tegelikke tulemusi kolme arengukava põhjal - säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, programm „Eesti 2020“ ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. Tõetamme on loonud riigikantselei ja statistikaamet, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks.


URL: https://tamm.stat.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.