Toetuste veebikaart

Lisanud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2020/06/30

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 ja Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 rakenduskava meetmete toetuste veebikaardil on võimalik tutvuda maaelu- ja kalandustoetuste projektidega maakonna, valla ja taotleja nime järgi otsides kuni objekti tasemeni. Kaardil kuvatakse statistilist infot MAK ja EKF toetussummade ja taotlejate kohta interaktiivselt alates aastast 2007. Kaardil kuvatavaid andmeid puudutavates küsimustes palun pöörduge meiliaadressil info@pria.ee.


URL: https://kls.pria.ee/toetuste-veebikaart/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.