X-tee v6 kasutusstatistika: liikmete andmevahetuse visualiseering

Lisanud Riigi Infosüsteemi Amet 2019/01/11

Visualiseering kasutab X-tee teenuste monitooringu avaandmeid, 10-päevase viitega päringu toimumise tegelikust ajast, viimased 10 päeva (viimased 30 päeva ee-dev ja ee-test keskkondades)


URL: https://logs.x-tee.ee/visualizer/EE/

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.