Blogi


Mis lugu räägib EMTA must nimekiri?

See kord sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ vaatame lähemalt maksuvõlgnikke. Eesti Maksu- ja Tolliamet avalikustab kord kuus nimekirja võlas olevatest ettevõtetest. Uurime, kui suur on suurim võlg, kui suure osa võlast moodustavad TOP 10, 20, 50 ja 100 ettevõtet. Lisaks võrdleme detsembris avalikustatud nimekirja novembri omaga. Loe lisa...

Eesti TOP 10 populaarsemat ettevõtete aadressi

See on järjekordne postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“. Äriregistri avalikes andmetes on Eestis registreeritud ettevõtete aadressid. Uurime, millistele aadressidele on kõige rohkem ettevõtteid registreeritud. Loe lisa...

Erakoolid – kui populaarsed need siiski on?

See postitus täiendab ERRi 23.augusti uudist „Erakoolid koguvad populaarsust“. Antud uudis tekitas mitmeid küsimusi. Kui kiire on olnud kasv? Kas koolide arv on mitmekordistunud? Kas õpilaste arv on mitmekordistunud? Kas kasv on olnud pidev? Kus paiknevad erakoolid?

Nendele küsimustele vastuse leidmiseks kasutame Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti Haridus Infosüsteemi (EHIS) andmeid. Uuritavas andmestikus on viimase viie õppeaasta andmed.

Kui õppeaastal 2013/2014 käisid lapsed 48 erakoolis, siis 2017/2018 õppeaastaks oli tegutsevate erakoolide arv kasvanud 58 koolile. Kas munitsipaalkoolide arv on ka kasvanud? Ei. Selgema pildi saame kui vaatame osakaalusid.

Loe lisa...

Topograafia andmekogu ruumiandmed said avaandmeteks

ETAK-i andmeid on 284 500 faili, pakitud kujul mahus 6 terabaiti, millest 4,24 terabaiti moodustavad ortofotod, 1,7 terabaiti kõrgusandmed ja 60 gigabaiti Eesti põhikaart ning ETAK-i tuumandmed. Vektorgraafikas ETAK-i tuumandmed on allalaaditavad nii teemade kaupa kihtidena kui ka kogu andmestik terve Eesti ulatuses ühes failis. Loe lisa...

Mis on piirikaubanduse mõju kohalikule liiklusele?

Kolmas postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ uurib, mis on piirikaubanduse mõju liiklusele. Täpsemalt vaatame, kuidas on liiklusrikkumiste ja -õnnetuste arvud muutunud nii Valga ja Ikla piiripunktide läheduses kui ka ülejäänud Eestis.

Meediast loeme ikka, et eestlased käivad Lätis alkoholi ostmasja kui palju see Eesti riigile on maksma läinud. Samuti on väidetud, et alkoralli on  Valgamaa liiklusõnnetuste arvu tõstnud. Kas selliseid tulemusi näeme ka avaandmetes? Loe lisa...

Kuidas läheb Eestil rahvusvahelises võrdluses?

Kuidas hinnata Eesti edusamme avaandmete vallas? Üks võimalus on vaadata, milline paistab Eesti välja võrdluses teiste riikidega. Osalemine (ja edenemine) rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on ka üks sel kevadel alanud projekti “Avaandmete kasutamise edendamine” olulistest tegevusliinidest. Loe lisa...

Kuupäev lukku! Avaandmete infopäev 27. septembril 2018

Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas peaksid olema? Ja kuidas seostuvad selle kõigega veel isikuandmed? Loe lisa...

Algas suurprojekt avaandmete edendamiseks

Tänavu veebruaris käivitus projekt „Avaandmete kasutamise edendamine“, mille eesmärk on anda järgneva kolme aasta jooksul arengutõuge avaandmete pakkumisele ja kasutamisele Eestis. Projekti viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu MTÜ Open Knowledge Estonia. Loe lisa...

Vesi meie basseinides

Juba teine postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“. See kord piilume Terviseameti veeproovide andmestikku ja uurime, milline on veekvaliteet Eesti ujulates ja veekeskustes. Loe lisa...

Kes see siin kihutab?

Selle postitusega saab hoo sisse sari “Avaandmed ja andmeajakirjandus”. Sarja eesmärgiks on uurida lähemalt avaandmeid ja tuua näiteid, mida saab neist välja lugeda. Üldiselt kasutan avaandmeid OKEE Githubist, kuhu Sina saad lisada nii avaandmete soove kui ka olemasolevaid allikaid. Loe lisa...

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.