Uudised ja blogi


Artiklid

Tõetamm võrsub avaandmetest

Statistikaamet ja Riigikantselei on koos puu istutanud! Virtuaalne tõetamm mõõdab Eesti edusamme riiklike eesmärkide saavutamisel ning seda saavad vaatamas ja katsumas käia kõik, kel internet käepärast. Loe lisa...

Kuidas läheb Eestil rahvusvahelises võrdluses? Osa 2

Euroopa Liidu avaandmete portaal (European Data Portal, EDP) lõpetas suvel järjekordse andmekogumisringi, milles EL liikmesriigid andsid aru avaandmete pakkumise ja kasutamise olukorrast oma riigis. Viiendat korda toimuv üle-euroopaline võrdlusuuring Open Data Maturity Landscaping mõõdab riikide edusamme neljas plaanis: avaandmete poliitika, avaandmete portaal, avaandmete mõju ja andmete kvaliteet. Kuhu Eesti selles edetabelis paigutub? Loe lisa...

Teiseste andmete avaldamise juhend

Aprillis küsisime siinsamas blogis, kas portaalis tohib avaldada andmeid, mis on saadud kellelegi teisele kuuluvate andmete töötlemisel. Meil on hea meel teada anda, et tänaseks on lisaks "jah"-vastusele olemas ka juhised ja nõuanded, mis võiksid teiseste andmete avaldajatele abiks olla. Loe lisa...

Mul on siin ühed ägedad andmed, kas ma tohin neid avaldada?

Te olete veebist kokku kraapinud huvitavad andmed, laadinud need alla, võib-olla neid natuke mudinud või ehk isegi kombineerinud teiste andmetega ja saanud ühe laheda andmestiku, mida tahaksite jagada ka teistega. Tekib küsimus, kas organisatsioon või eraisik võib jagada opendata.riik.ee portaalis andmehulka, mis on saadud kellegi teise andmeid töödeldes või kombineerides? Loe lisa...

Mida saab teha avatud ruumiandmetega? Neli näidet

Suur osa meile igapäevaelus vajalikust infost on seotud ruumi ja asukohaga: Mis ilm täna Põhja-Eestis on? Millal väljub minu kodupeatusest järgmine tramm? Millist teed pidi lumesajusel päeval tööle sõita? Loe lisa...

Kuupäev lukku! Avaandmete foorum 18.04.2019

18.aprillil toimub järjekordne Avaandmete foorum, mille käigus ühtlustame 100 avaandme huvilise arusaamu, kas ja mil kujul avalikustada avaliku sektori asutuste valduses olevaid andmeid. Loe lisa...

ERR: Eesti avaandmete tuluallikaks muutmist aeglustab eduka e-riigi pärand

Novaatori artiklis räägib Keegan McBride, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi nooremteadur, teadusartiklist, mis leidis, et Eesti ei kuulu avaandmete kasutamise ja avaldamisega edetabelites esirinnas. Loe lisa...

Geenius: Riik ootab konkreetseid ettepanekuid, milliseid avaandmeid tahetakse

Eesti e-riigi andmejuht Ott Velsberg räägib Geeniusele avaandmete huvilistest. Riik soovib kuulda avaandmete huviliste ootuseid, mille põhjal uusi andmeid avaldama hakatakse. Loe lisa...

Geenius: E-riik Eesti on avaandmete osas teistest maadest palju kehvem

Geeniuse artikkel võtab kokku Eesti seisu avaandmete valdkonnas. Kuigi Eesti on oma e-teenustega teistele eeskujuks, siis avaandmete avalikustamisega peab riik veel pingutama. Loe lisa...

Mis lugu räägib EMTA must nimekiri?

See kord sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ vaatame lähemalt maksuvõlgnikke. Eesti Maksu- ja Tolliamet avalikustab kord kuus nimekirja võlas olevatest ettevõtetest. Uurime, kui suur on suurim võlg, kui suure osa võlast moodustavad TOP 10, 20, 50 ja 100 ettevõtet. Lisaks võrdleme detsembris avalikustatud nimekirja novembri omaga. Loe lisa...

Pressiteade: Riigi andmed on nüüd kergesti kättesaadavad

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avas uue avaandmete portaali, kust saab lihtsasti leida erinevaid riigiasutuste kogutavaid avalikke andmeid. Loe lisa...

Eesti TOP 10 populaarsemat ettevõtete aadressi

See on järjekordne postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“. Äriregistri avalikes andmetes on Eestis registreeritud ettevõtete aadressid. Uurime, millistele aadressidele on kõige rohkem ettevõtteid registreeritud. Loe lisa...

Kuku raadio: Mis on avaandmed?

Saates Kukkuv Õun arutab Andres Kütt Open Knowledge Estoniast avaandmete olemusest. Loe lisa...

Avaandmete töögrupp: kohtumine 10.10.2018

Töögrupi kohtumise kokkuvõte ja slaidid on leitavad siit. Loe lisa...

Geenius: Miks Eestis avaandmeid peaks vaja olema?

Maarja Leena Saar ning Ott Velsberg räägivad saates Restart avaandmetest. Mis need on, miks neid Eestis peaks vaja kasutada olema ja kuidas nad meie elu paremaks teeksid? Loe lisa...

ITuudised: Riigi andmed peavad olema avalikud

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist: "...riigil väga suur hulk andmeid, mis puudutavad üldiseid trende ja praktilist infot meid ümbritseva keskkonna kohta." Need tuleb kiiresti avalikuks teha. Loe lisa...

Erakoolid – kui populaarsed need siiski on?

See postitus täiendab ERRi 23.augusti uudist „Erakoolid koguvad populaarsust“. Antud uudis tekitas mitmeid küsimusi. Kui kiire on olnud kasv? Kas koolide arv on mitmekordistunud? Kas õpilaste arv on mitmekordistunud? Kas kasv on olnud pidev? Kus paiknevad erakoolid?

Nendele küsimustele vastuse leidmiseks kasutame Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti Haridus Infosüsteemi (EHIS) andmeid. Uuritavas andmestikus on viimase viie õppeaasta andmed.

Kui õppeaastal 2013/2014 käisid lapsed 48 erakoolis, siis 2017/2018 õppeaastaks oli tegutsevate erakoolide arv kasvanud 58 koolile. Kas munitsipaalkoolide arv on ka kasvanud? Ei. Selgema pildi saame kui vaatame osakaalusid.

Loe lisa...

Topograafia andmekogu ruumiandmed said avaandmeteks

ETAK-i andmeid on 284 500 faili, pakitud kujul mahus 6 terabaiti, millest 4,24 terabaiti moodustavad ortofotod, 1,7 terabaiti kõrgusandmed ja 60 gigabaiti Eesti põhikaart ning ETAK-i tuumandmed. Vektorgraafikas ETAK-i tuumandmed on allalaaditavad nii teemade kaupa kihtidena kui ka kogu andmestik terve Eesti ulatuses ühes failis. Loe lisa...

Postimees: Eesti e-edu aluseks olnud taristu on muutunud igandiks

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi nooremteadur Maarja Toots arutleb, miks on Eesti jäänud muust Euroopast maha avaandmete valdkonnas. Loe lisa...

Mis on piirikaubanduse mõju kohalikule liiklusele?

Kolmas postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ uurib, mis on piirikaubanduse mõju liiklusele. Täpsemalt vaatame, kuidas on liiklusrikkumiste ja -õnnetuste arvud muutunud nii Valga ja Ikla piiripunktide läheduses kui ka ülejäänud Eestis.

Meediast loeme ikka, et eestlased käivad Lätis alkoholi ostmasja kui palju see Eesti riigile on maksma läinud. Samuti on väidetud, et alkoralli on  Valgamaa liiklusõnnetuste arvu tõstnud. Kas selliseid tulemusi näeme ka avaandmetes? Loe lisa...

Kuidas läheb Eestil rahvusvahelises võrdluses?

Kuidas hinnata Eesti edusamme avaandmete vallas? Üks võimalus on vaadata, milline paistab Eesti välja võrdluses teiste riikidega. Osalemine (ja edenemine) rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on ka üks sel kevadel alanud projekti “Avaandmete kasutamise edendamine” olulistest tegevusliinidest. Loe lisa...

Kuupäev lukku! Avaandmete infopäev 27. septembril 2018

Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas peaksid olema? Ja kuidas seostuvad selle kõigega veel isikuandmed? Loe lisa...

Algas suurprojekt avaandmete edendamiseks

Tänavu veebruaris käivitus projekt „Avaandmete kasutamise edendamine“, mille eesmärk on anda järgneva kolme aasta jooksul arengutõuge avaandmete pakkumisele ja kasutamisele Eestis. Projekti viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu MTÜ Open Knowledge Estonia. Loe lisa...

Avaandmete töögrupp: kohtumine 07.05.2018

Töögrupi kohtumise kokkuvõte ja slaidid on leitavad siit. Loe lisa...

Vesi meie basseinides

Juba teine postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“. See kord piilume Terviseameti veeproovide andmestikku ja uurime, milline on veekvaliteet Eesti ujulates ja veekeskustes. Loe lisa...

Avaandmete töögrupp: kohtumine 22.03.2018

Töögrupi kohtumise kokkuvõte on leitav siit. Loe lisa...

Kes see siin kihutab?

Selle postitusega saab hoo sisse sari “Avaandmed ja andmeajakirjandus”. Sarja eesmärgiks on uurida lähemalt avaandmeid ja tuua näiteid, mida saab neist välja lugeda. Üldiselt kasutan avaandmeid OKEE Githubist, kuhu Sina saad lisada nii avaandmete soove kui ka olemasolevaid allikaid. Loe lisa...

Täna on rahvusvaheline avaandmete päev

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kutsub riigiasutusi tegema enda kogutavad andmed lihtsasti kättesaadavaks. Loe lisa...

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.