Estonian Commercial Register

Resources

File Name Format Download Preview
Äriregistri avalikud tasuta andmed [ettevõtja (ühingu) nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, staatus, aadress, link ettevõtja andmetele]
xml, csv

More Information

License Creative Commons 3.0
Update Frequency Not Given
Added to Portal (YYYY/MM/DD) 2015/07/06
Last Updated (YYYY/MM/DD) 2015/07/06
Category Economy and Finance

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.