Traffic Supervision Information System

Resources

File Name Format Download Preview
Liiklusjärelevalve infosüsteemi avaandmete kirjeldus
PDF
1.01.2015 - 31.03.2015
XML
1.04.2015 - 30.06.2015
XML
1.07.2015 - 30.09.2015
XML
1.10.2015 - 31.12.2015
XML
1.01.2016 - 31.03.2016
XML
1.04.2016 - 30.06.2016
XML
1.07.2016 - 30.09.2016
XML
1.10.2016 - 31.12.2016
XML
1.01.2017 - 31.03.2017
XML
1.04.2017 - 30.06.2017
XML
1.07.2017 - 30.09.2017
XML
1.10.2017 - 31.12.2017
XML
1.01.2018 - 31.03.2018
XML
1.04.2018 - 30.06.2018
XML
1.07.2018 - 30.09.2018
XML
1.10.2018 - 31.12.2018
XML
1.01.2019 - 31.03.2019
XML
1.04.2019 - 30.06.2019
XML
1.07.2019 - 30.09.2019
XML
1.10.2019 - 31.12.2019
XML
1.01.2020 - 31.03.2020
XML

More Information

License Creative Commons 3.0
Update Frequency Every Quarter
Added to Portal (YYYY/MM/DD) 07/05/2018
Last Updated (YYYY/MM/DD) 2020/04/01
Category Transport
Contact Name Kristjan Kaiklem
Contact Email kristjan.kaiklem@mkm.ee
Contact Phone

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.