Tartu Comprehensive Plan of Assigned Land Use

Resources

File Name Format Download Preview
Üldplaneeringuga määratud maakasutus
WMS

More Information

License Creative Commons 3.0
Update Frequency Not Given
Added to Portal (YYYY/MM/DD)
Last Updated (YYYY/MM/DD)
Category Regions and Cities
Contact Name
Contact Email gis@tartulv.ee
Contact Phone

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.