Organizations


Estonian Cooperation Assembly

The Estonian Cooperation Assembly is a competence centre founded in 2007 by the President of Estonia, working on policy recommendations and initiatives on societal issues, like e-democracy and public sector reform.

1 datasets

Estonian Environment Agency

The Estonian Environment Agency is a state authority administered by the Ministry of the Environment that was created on 1 June 2013 as a result of the reorganisation of the Estonian Environment Information Centre (EEIC) and the Estonian Meteorological and Hydrological Institute (EMHI). The Estonian Environment Agency’s field of activity is the fulfilment of the national environmental monitoring programme, the preparation of national and international reports in the field of environment, evaluating environmental status, ensuring vital services, including weather forecasts, and the maintenance and renewal of monitoring stations and equipment.

11 datasets

The Information Technology Foundation for Education

Toetada haridusasutusi IKT rakendamisel ning aidata kaasa hariduse ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning tulemuslikkuse tõusule.

1 datasets

Land Board

The Land Board is a national competency centre in land related matters and the biggest producer, manager and distributor of spatial data as well as provider of spatial data services.

12 datasets

National Audit Office of Estonia

Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik on maksumaksja raha kulutanud.

1 datasets

Science Centre AHHAA Foundation

‘SA Teaduskeskus AHHAA on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu linna ja Tartu Ülikooli poolt asutatud sihtasutus, mis tegeleb teaduse populariseerimisega’

1 datasets

European Union Regional Developmen Fund

The Open Data Portal's content is created as part of the EU structural funds' programme "Raising Public Awareness about the Information Society" financed through the EU Regional Development Fund.