• Selles „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ postituses vaatame lähemalt haridusteemalisi andmeid. Kooliaasta on kohe algamas ja uurime, kui populaarsed on erakoolid. Siin räägime nii viie aasta trendist kui ka viimasest õppeaastast detailsemalt.
  • Alates 1. juulist 2018 on allalaaditavate avaandmetena kättesaadavad Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmed.
  • Kolmas postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ uurib, mis on piirikaubanduse mõju liiklusele. Täpsemalt vaatame, kuidas on liiklusrikkumiste ja -õnnetuste arvud muutunud nii Valga ja Ikla piiripunktide läheduses kui ka ülejäänud Eestis.
  • Kuidas hinnata Eesti edusamme avaandmete vallas? Üks võimalus on vaadata, milline paistab Eesti välja võrdluses teiste riikidega. Osalemine (ja edenemine) rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on ka üks sel kevadel alanud projekti “Avaandmete kasutamise edendamine” olulistest tegevusliinidest.
  • Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas peaksid olema? Ja kuidas seostuvad selle kõigega veel isikuandmed?