Mis on piirikaubanduse mõju kohalikule liiklusele?

Kolmas postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ uurib, mis on piirikaubanduse mõju liiklusele. Täpsemalt vaatame, kuidas on liiklusrikkumiste ja -õnnetuste arvud muutunud nii Valga ja Ikla piiripunktide läheduses kui ka ülejäänud Eestis.

Eesti

Kuidas läheb Eestil rahvusvahelises võrdluses?

Kuidas hinnata Eesti edusamme avaandmete vallas? Üks võimalus on vaadata, milline paistab Eesti välja võrdluses teiste riikidega. Osalemine (ja edenemine) rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on ka üks sel kevadel alanud projekti “Avaandmete kasutamise edendamine” olulistest tegevusliinidest.

Sel aastal võtab Eesti teiste riikidega mõõtu kolmes uuringus, milles oleme osalenud varasematelgi aastatel:

European Data Portal (EDP) Landscaping Survey

Eesti

Kuupäev lukku! Avaandmete infopäev 27. septembril 2018

Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas peaksid olema? Ja kuidas seostuvad selle kõigega veel isikuandmed?

Nendele ja paljudele teistele põletavatele küsimustele pakub vastuseid Tallinnas 27. septembril toimuv avaandmete infopäev. Kavas ettekanded ekspertidelt, praktilised näited andmete avamisest ja kasutamisvõimalustest, inspireerivad edulood teistest riikidest ja avameelne mõttevahetus avaandmetega seotud väljakutsete teemal.

Eesti

Algas suurprojekt avaandmete edendamiseks

Tänavu veebruaris käivitus projekt „Avaandmete kasutamise edendamine“, mille eesmärk on anda järgneva kolme aasta jooksul arengutõuge avaandmete pakkumisele ja kasutamisele Eestis. Projekti viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu MTÜ Open Knowledge Estonia.

Eesti

Vesi meie basseinides

Teine postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“. See kord piilume Terviseameti veeproovide andmestikku ja uurime, milline on veekvaliteet Eesti ujulates ja veekeskustes.

Eesti

Kes see siin kihutab?

Selle postitusega saab hoo sisse sari “Avaandmed ja andmeajakirjandus”. Sarja eesmärgiks on uurida lähemalt avaandmeid ja tuua näiteid, mida saab neist välja lugeda. Üldiselt kasutan avaandmeid OKEE Githubist, kuhu Sina saad lisada nii avaandmete soove kui ka olemasolevaid allikaid. Esimeses postituses uurin PPA andmeid, seon juurde Maanteeameti andmed ja kontrollin ühte hüpoteesi kiiruseületamise kohta.

Eesti