Topograafia andmekogu ruumiandmed said avaandmeteks

Lisanud Maarja Toots 2018/08/01

Alates 1. juulist 2018 on Eesti avaandmete portaalis kasutamiseks kättesaadavad Maa-ameti Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmed.

ETAKi andmekogu sisaldab 284 500 faili (pakitud kujul mahus 6 TB), millest 4,24 TB moodustavad ortofotod, 1,7 TB kõrgusandmed ning lisaks 60 GB Eesti põhikaart ja ETAKi tuumandmed. Vektorgraafikas ETAKi tuumandmed on allalaaditavad nii teemade kaupa kihtidena kui ka ühe failina kogu andmestikuga terve Eesti kohta. Ortofotosid, kõrgusandmeid ja kaarte on suure mahukuse tõttu esialgu võimalik alla laadida vaid kaardilehtede kaupa, katastripiirid aga nii kogu Eesti kui ka maakondade kaupa.

>

Andmeid saab alla laadida Maa-ameti geoportaali avaandmete lehe kaudu. Maa-ameti ruumiandmeid saab endiselt kasutada ka allalaadimata kaardirakenduste ning avalike WMS teenuste kaudu. Maa-ameti ruumiandmeid saab endiselt kasutada ka kaardirakenduste ning avalike WMS teenuste kaudu ilma, et peaks neid selleks eraldi alla laadima. Täpsem info on leitav Maa-ameti kodulehelt

Juhul, kui ka teie organisatsioonil on avaandmete teemal uudiseid, siis kirjutage sellest aadressil maarja@okee.ee ning me kajastame seda hea meelega opendata.riik.ee uudiste rubriigis!

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.