Topograafia andmekogu ruumiandmed said avaandmeteks

Lisanud Maarja Toots 2018/08/01

Alates 1. juulist 2018 on allalaaditavate avaandmetena kättesaadavad Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmed.

ETAK-i andmeid on 284 500 faili, pakitud kujul mahus 6 terabaiti, millest 4,24 terabaiti moodustavad ortofotod, 1,7 terabaiti kõrgusandmed ja 60 gigabaiti Eesti põhikaart ning ETAK-i tuumandmed. Vektorgraafikas ETAK-i tuumandmed on allalaaditavad nii teemade kaupa kihtidena kui ka kogu andmestik terve Eesti ulatuses ühes failis. Ortofotod, kõrgusandmed ja kaardid on suure mahukuse tõttu esialgu allalaaditavad kaardilehtede kaupa, katastripiirid nii kogu Eesti kui ka maakondade kaupa.

Andmeid saab alla laadida Maa-ameti geoportaali avaandmete lehe kaudu Maa-ameti ruumiandmeid saab endiselt kasutada ka allalaadimata kaardirakenduste ning avalike WMS teenuste kaudu. Täpsem info on leitavMaa-ameti kodulehelt

Kui ka Sinu organisatsioonil on avaandmete teemal uudiseid, siis kirjuta sellest maarja@okee.ee ning kajastame seda ka opendata.riik.ee uudiste rubriigis!