Algas suurprojekt avaandmete edendamiseks

Lisanud admin 2018/06/07

2018. aasta veebruaris käivitus projekt „Avaandmete kasutamise edendamine“, mille eesmärk on populariseerida Eestis järgmise kolme aasta jooksul avaandmete pakkumist/avaldamist ja kasutamist. Projekti viib ellu MTÜ Open Knowledge Estonia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekti eesmärkideks on toetada avaandmete valdkonna süstemaatilist arengut, kasvatada ühiskonna teadlikkust avaandmetest ja nende kasutusvõimalustest, tugevdada avaandmete pakkujate ja kasutajate koostöövõrgustikke, arendada ja kasvatada avaandmete portaali, luua soodsad võimalused uuenduslike andmepõhiste teenuste tekkeks ning osaleda rahvusvahelises koostöös, vahendades õppetunde Eestist ja levitades infot teiste riikide kogemuste kohta. Projekti rahastatakse ELi struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Üks projekti tänavustest suurüritustest on 27. septembril toimuv avaandmete infopäev, millele on osalema oodatud nii avaandmete pakkujad kui ka andmete kasutajad kõigist sektoritest.

MTÜ Open Knowledge Estonia (OK-EE) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mis kuulub rahvusvahelisse Open Knowledge võrgustikku. OK-EE seisab info ja andmete vaba kättesaadavuse ning teadmusühiskonna arengu eest, koondades avatud teadmuse edendamisest huvitatud kogukondi ning viies ellu teemakohaseid algatusi ja projekte.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.