Algas suurprojekt avaandmete edendamiseks

Lisanud admin 2018/06/07

Tänavu veebruaris käivitus projekt „Avaandmete kasutamise edendamine“, mille eesmärk on anda järgneva kolme aasta jooksul arengutõuge avaandmete pakkumisele ja kasutamisele Eestis. Projekti viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu MTÜ Open Knowledge Estonia.

Projekti eesmärkideks on toetada avaandmete valdkonna süstemaatilist arengut, kasvatada ühiskonna teadlikkust avaandmetest ja andmete kasutusvõimalustest, tugevdada avaandmete pakkujate ja kasutajate koostöövõrgustikke, arendada ja kasvatada avaandmete teabeväravat, luua soodsad võimalused uute innovaatiliste andmepõhiste teenuste tekkeks ning osaleda rahvusvahelises koostöös, vahendades Eesti kogemust ja tuues siia infot teiste riikide parimatest praktikatest. Projekti rahastatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Üks projekti tänavustest suurüritustest on 27. septembril toimuv avaandmete infopäev, millele on osalema oodatud nii avaandmete pakkujad kui ka andmete kasutajad kõigist sektoritest.

MTÜ Open Knowledge Estonia (OK-EE) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mis seisab info ja andmete vaba kättesaadavuse ja teadmusühiskonna arengu eest, koondades avatud teadmuse edendamisest huvitatud kogukondi ning viies ellu teemakohaseid algatusi ja projekte. OK-EE kuulub rahvusvahelisse Open Knowledge võrgustikku.