Avaandmete töögrupp: kohtumine 07.05.2018

Lisanud Annegrete Peek 2018/05/13

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.