Avaandmete töögrupp: kohtumine 10.10.2018

Lisanud Annegrete Peek 2018/10/19

Töögrupi kohtumise kokkuvõte on leitav siit.

Materjalid:

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.