Avaandmete töögrupp: kohtumine 22.03.2018

Lisanud Annegrete Peek 2018/04/03

Töögrupi kohtumise kokkuvõte on leitav siit.

Tutvustatud Facebooki grupp OpenESTdata.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.