Erakoolid – kui populaarsed need siiski on?

Lisanud Annegrete Peek 2018/08/28

Selles „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ postituses vaatame lähemalt haridusteemalisi andmeid. Kooliaasta on kohe algamas ja uurime, kui populaarsed on erakoolid. Siin räägime nii viie aasta trendist kui ka viimasest õppeaastast detailsemalt.

See postitus täiendab ERRi 23.augusti uudist „Erakoolid koguvad populaarsust“. Antud uudis tekitas mitmeid küsimusi. Kui kiire on olnud kasv? Kas koolide arv on mitmekordistunud? Kas õpilaste arv on mitmekordistunud? Kas kasv on olnud pidev? Kus paiknevad erakoolid?

Nendele küsimustele vastuse leidmiseks kasutame Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti Haridus Infosüsteemi (EHIS) andmeid. Uuritavas andmestikus on viimase viie õppeaasta andmed.

Kui õppeaastal 2013/2014 käisid lapsed 48 erakoolis, siis 2017/2018 õppeaastaks oli tegutsevate erakoolide arv kasvanud 58 koolile. Kas munitsipaalkoolide arv on ka kasvanud? Ei. Selgema pildi saame kui vaatame osakaalusid.

Nii erakoolide kui ka õpilaste arv on kasvanud viie aastaga 20%. Erakoolide osakaal 2013/2014. õppeaastal oli 9%, siis viis aastat hiljem oli see osakaal 11%. Nende viie aastaga on õpilaste arv tõusnud 1% võrra.

Huvitav on 2016/2017. õppeaasta langus. Koole ikka pannakse kinni ja avatakse uusi, kuid selle languse põhjustas Eesti ühe suurima kooli – Keila Kooli – muutmine erakoolist munitsipaalkooliks.

Kus asuvad erakoolid? Uurime seda viimase õppeaasta andmete põhjal.

Eelmisel õppeaastal oli kolm maakonda (Hiiu, Jõgeva, Lääne maakonnad), kus erakoole ei olnud. Kõige suurem erakoolide osakaal 21% oli Harjumaal, teistes maakondades jäi erakoolide osakaal 5 - 12% vahele.

Lääne-Virumaa ei paista silma erakoolide suure osakaalu tõttu, aga paljud õpilased käisid just erakoolis. Samal ajal oli Võrumaal erakoolide osakaal suurem, aga neis õppis ainult 2% õpilastest. Kusjuures mõlemas maakonnas oli 3 erakooli.

Lisaks on erakoolid populaarsed algkoolide seas. Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolide hulgas on rohkem erakoole kui tavakoolide hulgas, vastavalt 18% ja 11%. Ning üldiselt koolid, mis tegutsevad teises keeles (näiteks inglise või soome), on ka erakoolid.

Kuigi erakoolide populaarsus ei ole mitmekordistunud, on tõus olnud stabiilne. Eks me näeme, kaua see tõus veel kestab.

Projekt "Avaandmete kasutamise edendamine" viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Hanke tulemusel viib projekti tegevused läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.

Allikad:

https://github.com/okestonia/Data-Viz-Protos/tree/master/erakoolid

https://www.err.ee/855819/erakoolid-koguvad-populaarsust

https://opendata.riik.ee/et/dataset/eesti-hariduse-infos-steemi-avaandmed

https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/download.php?file=alus_yld_oppeasutused_oppurid.xlsx