ERR: Eesti avaandmete tuluallikaks muutmist aeglustab eduka e-riigi pärand

Lisanud Annegrete Peek 2019/01/17

Novaatori artiklis räägib Keegan McBride, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi nooremteadur, teadusartiklist, mis leidis, et Eesti ei kuulu avaandmete kasutamise ja avaldamisega edetabelites esirinnas.

Loe edasi.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.