Geenius: Riik ootab konkreetseid ettepanekuid, milliseid avaandmeid tahetakse

Lisanud Annegrete Peek 2019/01/14

Eesti e-riigi andmejuht Ott Velsberg räägib Geeniusele avaandmete huvilistest. Riik soovib kuulda avaandmete huviliste ootuseid, mille põhjal uusi andmeid avaldama hakatakse.

Loe edasi.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.