ITuudised: Riigi andmed peavad olema avalikud

Lisanud Annegrete Peek 2018/09/28

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist: "...riigil väga suur hulk andmeid, mis puudutavad üldiseid trende ja praktilist infot meid ümbritseva keskkonna kohta." Need tuleb kiiresti avalikuks teha.

Loe edasi.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.