Kes see siin kihutab?

Lisanud Annegrete 2018/03/18

Selle postitusega saab hoo sisse sari “Avaandmed ja andmeajakirjandus”. Sarja eesmärgiks on uurida lähemalt avaandmeid ja tuua näiteid, mida saab neist välja lugeda. Üldiselt kasutan avaandmeid OKEE Githubist, kuhu Sina saad lisada nii avaandmete soove kui ka olemasolevaid allikaid. Esimeses postituses uurin PPA andmeid, seon juurde Maanteeameti andmed ja kontrollin ühte hüpoteesi kiiruseületamise kohta.

Rahvas teab rääkida, et Eesti kiiruseületajad on noored poisid BMWdega. Aga kas see on lihtsalt jutt või see vastab tegelikkusele?

Eelmise aasta lõpust alates avaldab PPA süütegude andmeid, nende seas ka kiirusületamise andmed.

2017. aastal oli pea 34 tuhat kiirusületamist, mida on tunduvalt vähem kui eelnevatel aastatel. Seoses EL eesistumisega 2017. aastal ei olnud politseil võimalik liiklusjärelevalvesse panustada niipalju kui varasematel aastatel.

Nendest kiirusületamistest umbes 89% on tehtud sõiduautodega ja 78% Eestisse registreeritud sõiduautodega. Seda viimast gruppi vaatamegi lähemalt.

Kiirusületajate lemmik sõiduautod on:

  1. BMW
  2. VOLKSWAGEN
  3. AUDI
  4. TOYOTA
  5. MERCEDES-BENZ

Aga need automargid on Eestis üldse väga populaarsed. Kas BMW autodega ületatakse kiirust rohkem kui teiste markidega? Selleks vaatame lisaks Eestisse registreeritud autode arvu, mis on Maanteeameti kodulehelt kättesaadav.

Kuidas lugeda joonis? Joonisel iga automark on üks punkt. X-teljel on Eestis registreeritud autode arv, Y-teljel rikkumiste arv. Mida paremal automark on seda, populaarsem on see Eestis. Mida kõrgemal on punkt, seda rohkem on kiirusületamisi selle autoga olnud. Hall joon näitab Eesti keskmist (37 kiirusületamist 1000 auto kohta). Kui mark on joonest kõrgemal, siis selle margiga ületatakse kiirust keskmisest rohkem, kui mark on joonest madalamal, siis ületatakse sellega kiirust harvemini.

Joonisele on kantud kõik automargid, mida on Eestis rohkem kui 10 000 sõidukit, teised on kategooria „muu“ alla kokku pandud.

Kiiruseületamine erineb automargiti . Kui kõikide autodega ületataks kiirust sama sagedusega, peaksid kõik automargid asuma hallil joonel.

Joonest üleval pool ja kõige kaugemal on BMW, mis tähendab, et BMW’ga ületatakse kiirust kõige tihedamini (74 kiirusületamist 1000 auto kohta). Volkswagen samas jääb hoopis joonest allapoole, seda kasutatakse kiiruseületamiseks keskmisest vähem (33 kiirusületamist 1000 auto kohta). Ja see on kiirusületamise edetabeli teisel kohal üksnes selle tõttu, et see on konkurentsitult kõige populaarsem automark Eestis.

Tegelikkuses on veel mõned margid, millel on kiirusületamisi rohkem kui BMW’l, näiteks Porsche ja Lexus vastavalt 118 ja 85 kiirusületammisega 1000 sõiduki kohta.

Huvitav tähelepanek: Kiirusületamiste arv oli väiksem kui 2016.aastal, aga registreeritud autode arv kasvas rohkem kui 20 tuhande võrra. Seega kiirusületamisi 1000 auto kohta vähenes mõlema asjaolu tõttu.

Aga kas need kiirusületajad on ikka noored mehed?

Kõige rohkem rikkumisi on meestel vanuses 26 - 34 aastat. Samas siin ei ole aus vaadata ainult absoluutarve, selles vanuses ongi palju autojuhte.

Ausama pildi nägemiseks on vaja vaadata kiirusületamisi 1000 autojuhi kohta. Autojuhtide arvu heaks lähendiks võiks olla vanusegrupis juhilubade arv. Kahjuks, Maanteeamet ei väljasta neid andmeid regulaarselt. Kui need andmed saavad kättesaadavaks, saame ka seda küsimust lahata.

Mida veel saab PPA andmetes uurida? Kelle andmetega saab veel neid siduda?

Projekt "Avaandmete kasutamise edendamine" viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Hanke tulemusel viib projekti tegevused läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.

Allikad:

https://github.com/okestonia/Data-Viz-Protos/tree/master/kiiruseyletamine

https://opendata.smit.ee/ppa/csv/liiklusjarelevalve_2.csv

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/statistika/s6idukid/arvel-m1_311217.xlsx

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/statistika/s6idukid/arvel_m1-311216_maht.csv