Kuupäev lukku! Avaandmete foorum 18.04.2019

Lisanud Annegrete Peek 2019/03/20

18.aprillil toimub järjekordne Avaandmete foorum, mille käigus ühtlustame 100 avaandme huvilise arusaamu, kas ja mil kujul avalikustada avaliku sektori asutuste valduses olevaid andmeid. Sündmuse eesmärk on luua selgust, kuidas panna ühist eesmärki teenima avaandmed, avaliku sektori andmed ja seda isikukaitseseaduse (GDPR) valguses.

Päev on jagatud kaheks, kus esimene osa on seminarile omase ülesehitusega ning teine osa on ajurünnak ja arutelu töörühmades.

Loe lisaks Facebookist.

Ole kärme ja registreeru siin

.
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.