Kuupäev lukku! Avaandmete infopäev 27. septembril 2018

Lisanud Maarja Toots 2018/06/11

Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas peaksid olema? Ja kuidas seostuvad selle kõigega veel isikuandmed?

Nendele ja paljudele teistele põletavatele küsimustele pakub vastuseid Tallinnas 27. septembril toimuv avaandmete infopäev. Kavas ettekanded ekspertidelt, praktilised näited andmete avamisest ja kasutamisvõimalustest, inspireerivad edulood teistest riikidest ja avameelne mõttevahetus avaandmetega seotud väljakutsete teemal.

Osalema on oodatud avaliku sektori andmevaldajad ning avaandmete kasutajad ja huvilised kõigist sektoritest ja tegevusvaldkondadest!

Registreerumine algab peagi, seniks jälgi lisainfot Facebookis!

NB! Veel saab meile saata ettepanekuid teemade ja küsimuste osas, mille kohta sooviksite infopäeval rohkem teada saada – esita oma küsimus Githubi teemalõime.

Avaandmete infopäev toimub projekti „Avaandmete kasutamise edendamine“ (2018-2020) raames, mida viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ellu MTÜ Open Knowledge Estonia. Projekti rahastatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.