Kuupäev lukku! Avaandmete infopäev 27. septembril 2018

Lisanud Maarja Toots 2018/06/11

Mis on avaandmed ja mis on nende praktiline väärtus? Mille poolest erinevad avaandmed ja avalikud andmed? Kas kõik avaliku sektori andmed on avaandmed? Aga kas need peaksid olema? Ja kuidas seostuvad kõige sellega veel isikuandmed?

Nendele ja paljudele teistele aktuaalsetele küsimustele pakub vastuseid Tallinnas 27. septembril toimuv avaandmete infopäev. Ürituse kavas on ettekanded ekspertidelt, praktilised näited andmete avamisest ja kasutamisvõimalustest, inspireerivad edulood teistest riikidest ja avameelne mõttevahetus avaandmetega seotud väljakutsete teemal.

Osalema on oodatud avaliku sektori andmevaldajad ja avaandmete kasutajad ning huvilised kõigist sektoritest ja tegevusvaldkondadest!

Registreerumine algab peagi, seniks jälgige jälgi lisainfot Facebookis!!

NB! Ootame ettepanekuid teemade ja küsimuste osas, mille kohta sooviksite infopäeval rohkem teada saada – Esitage oma küsimus Githubi teemalõime!.

Avaandmete infopäev toimub projekti „Avaandmete kasutamise edendamine““ (2018-2020) raames, mida viib ellu MTÜ Open Knowledge Estonia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Projekti rahastatakse EL struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine ", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.