Mis lugu räägib EMTA must nimekiri?

Lisanud Annegrete Peek 2018/12/29

See kord sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ vaatame lähemalt maksuvõlgnikke. Eesti Maksu- ja Tolliamet avalikustab kord kuus nimekirja võlas olevatest ettevõtetest. Uurime, kui suur on suurim võlg, kui suure osa võlast moodustavad TOP 10, 20, 50 ja 100 ettevõtet. Lisaks võrdleme detsembris avalikustatud nimekirja novembri omaga.

Maksuamet vaatab iga kuu esimese päeva seisuga maksuvõlgnike nimekirja ja avaldab selle järgmisel tööpäeval. Need andmed asuvad siin. Andmete juures on välja toodud, keda kuvatakse antud nimekirjas. Kõik võlgnikud ei kuulu avalikustamisele. Näiteks selles andmestikus on ainult juriidilised isikud, kelle maksuvõlg on suurem kui 1000€, kelle võlg on vanem kui 30 päeva ja kellel ei ole tagasimaksmise graafikut.

Detsembri andmestikus on 4401 ettevõtet, kelle kogu võlg on üle 170 miljoni euro. Ettevõtte INV T OÜ maksuvõlg on 16,5 miljonit eurot, mis teeb sellest suurima võlaga ettevõtte.

Võlgasid on vaidlustatud 4 miljoni euro väärtuses ja üle 31 miljoni euro (19% kogu summast) võlga kuulub 276 pankrotis olevale ettevõttele. Pankrotis olevad ettevõtted on keskmiselt suurema võlaga kui teised ettevõtted.

Andmestikus on 4401 ettevõtet. Kui suure osa kogu võlast kannavad TOP 10, 20, 50 või 100 ettevõtet?


Kuna suurimate võlgnike seas on mitmed pankrotis ettevõtted, siis vaatame suurimaid võlgu nii kõikide kui ka ainult mitte pankrotis olevate ettevõtete hulgas. Kui kõikide ettevõtete suurimad 10 võlga moodustavad 25% kogu võlast, siis mitte pankrotis olevate ettevõtete korral 10 suurimat moodustavad 28%. Suurimad 100 võlga annavad mõlemal juhul 49% kogu võlast.

Mis ettevõtted on kadunud detsembri andmestikus? Kes on juurde tulnud?

Andmestikust on kadunud 499 ettevõtet ehk need ettevõtted esinesid novembri nimekirjas, aga mitte detsembris. Nende kogu võlg oli üle 8 miljoni euro. Samas juurde tuli 392 ettevõtet, keda novembri nimekirjas ei olnud. Nende kogu võlg on üle 4,5 miljoni euro.


See on tihedusfunktsiooni graafik ehk lihtsustatult „silutud“ histogramm. Kuna y-telje väärtusi ei ole lihtne interpreteerida ja me neid hetkel ei vaja, siis neid sel joonisel ei kujutata. Arvamuse kujundamiseks piisab meile ainult nende kahe – sinise ja halli – ala võrdlemisest. Alad kattuvad peaaegu täilikult, seega hoolimata võlgade arvust on uued ja kadunud võlad väga sarnased.

Kokkuvõtteks, suurim võlgnik on Eesti riigile võlgu pea 10% kuvatavast võlast. TOP 10 ja 100 ettevõtet moodustavad vastavalt 25% ja 49% kogu võlast. Võrreldes eelmise kuuga on küll nimekirjas 107 ettevõtet vähem, aga kadunud ja uute võlgnike jaotused on sarnased.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tegevused viib läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.

Allikad:
https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/maksuvolglaste-nimekiri
https://github.com/okestonia/Data-Viz-Protos/tree/master/maksuvolg