Mis on piirikaubanduse mõju kohalikule liiklusele?

Lisanud Annegrete Peek 2018/06/22

Kolmas postitus sarjas „Avaandmed ja andmeajakirjandus“ uurib, mis on piirikaubanduse mõju liiklusele. Täpsemalt vaatame, kuidas on liiklusrikkumiste ja -õnnetuste arvud muutunud nii Valga ja Ikla piiripunktide läheduses kui ka ülejäänud Eestis.

Meediast loeme ikka, et eestlased käivad Lätis alkoholi ostmasja kui palju see Eesti riigile on maksma läinud. Samuti on väidetud, et alkoralli on  Valgamaa liiklusõnnetuste arvu tõstnud. Kas selliseid tulemusi näeme ka avaandmetes?

Vastamiseks vaatleme Eesti olukorda viimase 5 aasta jooksul. Analüüsis on 2013-2015 on nii öelda kontrollaastad ja 2016-2017 on aastad, kui piirikaubandus on õitsenud. Populaarsemad külastuskohad Läti piiril on Valga ja Ikla piiripunktid, sellest lähtuvalt jagame Eesti kolmeks piirkonnaks:

  • Valga piirkonnaks nimetame ala, mis jääb Valga piiripunktist 40 km raadiusesse;
  • Ikla piirkonnaks nimetame ala, mis jääb Ikla piiripunktist 40 km raadiusesse;
  • ülejäänud Eesti.

Esimesena uurime liiklusrikkumisi. Nende kohta on meil väga head avaandmed - politsei liiklusjärelevalve andmed. Vaatame, mismoodi on erinevate rikkumiste arv muutunud nendes kolmes piirkonnas.

Kõikides piirkondades on liiklusrikkumiste arv vähenenud. Kui ülejäänud Eestis kiiruseületamiste arv kasvas 2016. aastani, siis piirialadel on see stabiilselt vähenenud. Ka kõikide teiste liikide rikkumiste arvud on vähenenud.

2017. aasta arve vaadates peame meeles pidama, et aasta teises pooles toimus Eesti eesistumine, mis vajas rohkem politsei panust teistes valdkondades. Politseil ei olnud võimalik nii palju liiklusjärelevalvega tegeleda kui eelnevatel aastatel.  

Teisena vaatame liiklusõnnetuste andmeid. Kahjuks ei ole selle jaoks avaandmete kogu, kuid lähendi saab Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetest. Nende andmetest näeme õnnetusi, kus on kaasatud kindlustus.

Liiklusõnnetuste arv on üldiselt kasvanud. Kuna Iklas on õnnetusi vähe, siis selle kasv on ka kõige suurem. Valga piirkonna liiklusõnnetuste arvud ei liigu samas taktis kui ülejäänud Eestis. Samas kui võrrelda Valga piirkonna ja ülejäänud Eesti maksimaalseid ja minimaalseid arve, siis mõlemal on maksimum 14% kõrgem kui miinimum. Kui 2014. aasta madal arv välja arvata, siis liiklusõnnetuste arv Valga piirkonnas on olnud peaaegu stabiilne.

Piirikaubandus ei ole muutnud liiklust Valga ega Ikla piirkonnas ohtlikumaks. Liiklusrikkumiste arv on stabiilselt vähenenud ja liiklusõnnetuste arv on küll kasvanud, aga see on kasvanud ka ülejäänud Eestis.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tegevused viib läbi MTÜ Open Knowledge Estonia.

Allikad:

https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/analuus-ja-statistika/avaandmed.dot

http://kindlustus.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=abd977aeea074631845cc67bfc3da87d

https://github.com/okestonia/Data-Viz-Protos/tree/master/piirikaubandus