Postimees: Eesti e-edu aluseks olnud taristu on muutunud igandiks

Lisanud Annegrete Peek 2018/06/26

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi nooremteadur Maarja Toots arutleb, miks on Eesti jäänud muust Euroopast maha avaandmete valdkonnas.

Loe edasi.

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.