Täna on rahvusvaheline avaandmete päev

Lisanud Maarja Toots 2018/03/02

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kutsub riigiasutusi tegema enda kogutavad andmed lihtsasti kättesaadavaks.

Riigiasutused koguvad oma töö käigus suurel hulgal avaandmeid ning seaduse kohaselt on neil kohustus teha avaandmed kättesaadavaks ka kodanikele ja ettevõtjatele. Avaandmete all mõistetakse infot, mis on isikustamata, näiteks üldine liiklusõnnetuste või kuritegevuse statistika, aga ka hetkeolukorra kirjeldus erinevate ühiskondlike näitajate osas.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on rahvusvaheline avalike andmete päev hea meeldetuletus ka Eesti riigiasutustele, kes ei ole veel oma kogutavaid avalikke andmeid opendata.riik.ee lehele üles laadinud. “Inimestel peab olema võimalik tutvuda neid huvitavate andmetega riigis toimuvate protsesside kohta ja teha informeeritud otsuseid. Kutsun üles kõiki Eesti riigiasutusi oma avalikku statistikat jagama ka avalikult veebis,“ selgitas Tammist andmete avalikuks tegemise olulisust.

Avaandmetel on ministri sõnul mitmeid erinevaid rakendamise viise. Näiteks on valitsuse tegevuse suuremaks läbipaistvuseks arendatud töölaud, mis võimaldab jälgida riigieelarve kasutamist. Samuti on juba täna võimalik tänu avaandmetele jälgida Tallinna ühistranspordi kaarti, kus on kuvatud reaalaja pilt ühissõidukite peatustest ja asukohtadest. „Hea näide avaandmete kasutustest on muidugi ka Maanteeameti ja liiklusrakenduse Waze’i koostöö. Maanteeamet jagab Waze’ile infot teeolude- ja tööde, aga ka hooldussõidukite tegevuste kohta,“ kirjeldas minister.

Riigi kogutavate avalike andmetega saavad kõik huvilised tutvuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hallatavas portaalis opendata.riik.ee. „Riigi andmete avalikustamise eesmärk on tagada demokraatlik riigikorraldus, läbipaistvus ja avalike ülesannete täitmise jälgimise võimalikkus, kuid ka andmete väärindamine ja rakendamine. Avalikke andmeid on lubatud ja isegi tervitatav kasutada ettevõtluse eesmärgil. Lisaks hõlbustab avaandmete ühte portaali kogumine tehisintellekti lahenduste kasutuselevõttu, mis saavad samuti neid andmeid oma töös rakendada,“ ütles Tammist.

18. aprillil toimub üle 100 eksperdi kokkutoov Avaandmete foorum, kus arutletakse, missuguseid riigi andmeid võib pidada avalikeks andmeteks ja milline info peaks ka edaspidi jääma juurdepääsupiiranguga, et kaitsta inimeste privaatsust./p>

Foorumit korraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel MTÜ Open Knowledge Estonia (OK-EE) koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga. Sündmust rahastatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel. Infopäeva aitab läbi viia HYPE-LAB OÜ.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.