Teiseste andmete avaldamise juhend

Lisanud Maarja Toots 2019/08/27

Aprillis küsisime siinsamas blogis, kas portaalis tohib avaldada andmeid, mis on saadud kellelegi teisele kuuluvate andmete töötlemisel. Meil on hea meel teada anda, et tänaseks on lisaks 'jah'-vastusele olemas ka juhised ja nõuanded, mis võiksid teiseste andmete avaldajatele abiks olla.

Värskelt valminud teiseste andmete avaldamise juhend defineerib teisesed andmed andmehulkadena, mis on koostatud avalikult ligipääsetavate andmeallikate automaatse töötlemise, kombineerimise või korduva laadimise teel. Olukorras, kus algandmete valdaja ei ole saanud või soovinud andmeid ise avaandmetena kättesaadavaks teha, pakub juhend üldise tegutsemisraamistiku neile, kes soovivad andmevaldajate eest selle töö ära teha või andmetele töötlemise või kombineerimise teel väärtust lisada. Peamised nõuded teiseste andmete avaldajaile puudutavad kohustust tagada, et andmete töötlemiseks on olemas õiguslik alus (näiteks et ei rikutaks isikuandmete kaitse nõudeid), viidata andmete töötlemiseks kasutatud programmi lähtekoodile ning anda andmetega kaasa tõesed ja võimalikult põhjalikud metaandmed. See aitab kasutajatel hinnata, kas ja mida nad söandavad andmetega peale hakata. Tasub ka tähele panna, et juhend ei ole kivisse raiutud ja on valmis muutuma vastavalt kasutajate tagasisidele. Ettepanekuid juhendi parandamiseks, täpsustamiseks ja täiendamiseks saab teha GitHubis.

Juhend on kättesaadav SIIN. Mis muud kui andmeid avaldama!

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist 'Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine', mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tegevusi viib ellu MTÜ Open Knowledge Estonia.

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.