Näita otsingufiltreid »

91 tulemust

Tervis
Proviisorite ja farmatseutide riiklik register
Terviseamet
Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri avaandmed.
PDF
XML
 
Vaata andmeid
Tervis
Vee terviseohutuse infosüsteem
Terviseamet
Vee terviseohutuse infosüsteemi avaandmete komplektid. Veeproovide puhul esitatakse ainult avalikustamisele kuuluvad veeproovid. Veevärkide puhul esitatakse ainult järelevalve aluste...
HTML
XML
 
Vaata andmeid
Rahvastiku andmed
Tallinna andmekogud
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna avaandmete veebilehele on kokku koondatud andmekogud, mis võimaldavad alla laadida avaandmeid XML kujul.
HTML
 
Vaata andmeid
Tervis
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register
Terviseamet
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri avaandmete puhul on esitatud tervishoiuteenuseid osutavad asutused, nende tegevusload ja töötajad. Esitatud on ainult kehtivaid...
PDF
XML
 
Vaata andmeid
Geograafia
Aadressiandmed
Maa-amet
Aadressiandmed (aadressiandmete süsteemi ADS andmed). Kõigi maaüksuste, hoonete ja hooneosade (korterite) aadressid ja ruumilised asukohad kaardil. Andmed on tasuta kõigile kättesaadavad,...
HTML
 
Vaata andmeid
Rahvastiku andmed
Andmestik rahvastikuregistris leiduvate nimedega
Siseministeerium
Andmefailis on kuvatud rahvastikuregistris esinevad nimed, eristamata ees- ja perekonnanimesid. Andmed on 01.02.2018 seisuga.
XML
 
Vaata andmeid
Riigiteenused
Aukonsulid
Välisministeerium
Eestis asuvad välisriikide aukonsulid ja nende kontaktandmed.
XML
 
Vaata andmeid
Riigiteenused
Avaliku korra vastased ja avalikus kohas toime pandud süüteod
Politsei- ja Piirivalveamet
Andmehulk sisaldab andmeid Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud avaliku korra vastaste süütegude ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegude kohta. Avaldatavate andmete...
CSV
CSV / Zip
veebileht
Zip
 
Vaata andmeid