Valimiste avaandmed

Teabevaldaja: Vabariigi Valimiskomisjon.   Kasutuslitsents: “https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv”.
 
Riigiteenused

Sisaldab valimistega seotud andmeid 1992 aastast kuni viimaste valimisteni.

Loe edasi

Andmefailid (1 ajaseerias)

Lisainformatsioon

Lisatud portaali 04.12.2015
Teema Riigiteenused
Võtmesõnad Euroopa Parlamendi valimised, Riigikogu valimised, e-hääletamine, kohalike omavalitsuste volikogude valimised, rahvahääletus, valimised
Uuendussagedus vastavalt valimiste toimumisele
Ajaline ulatus määramata
Tagasiside andmiseks logi sisse »

Tagasiside andmehulgale