Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on riigi avaandmete portaal?

Aandmete portaal on mõeldud andmete avalikustamise hõlbustamiseks ametkondadele ja taoliste andmehulkade leidmise kergendamiseks avaldatud andmete kasutajatele.

Avaandmete portaali peamised ülesanded on:

 • Otsida ja alla laadida ava-andmeid.
 • Lisada uusi avaandmeid: selleks on eelnevalt vaja portaali registreeruda ja saada ligipääsõigus portaali haldaja käest.
 • Kasutada andmehulkade hoidlat, mis on üks võimalikest kohtadest, kuhu avaandmeid salvestada.
 • Kasutada ja leida avaandmete põhjal loodud rakendusi.
 • Võimaldada avaandmete teemal uudiste, küsimuste, diskussioonide ja juhendite postitamine.

2. Miks andmed avalikustada?

Andmete avamine ning nende koondamise ja leidmise hõlbustamine teenib mitmeid olulisi eesmärke:

 • majanduse elavdamine andmete taaskasutuse läbi;
 • avaliku sektori läbipaistvuse suurendamine;
 • teabenõuete arvu vähendamine ja sellega avaliku sektori koormuse vähendamine;
 • avatud teenuste loomise ja haldamise võimaldamine era- ja vabasektorile;
 • õhutada üleminekut tuleviku tehnoloogiatele nagu linkandmed, "asjade Internet" ja "big data".

3. Mida avalikustada

Ametkondlikult loodud andmete avalikustamisel on mitmed olulised eesmärgid, kõige konkreetsemad neist on isikute, ettevõtete ja kolmanda sektori huvi kas lihtsalt tutvuda olemasolevate andmetega või kasutada neid oma tarkvara-rakendustes lisaväärtuse loomiseks mingis valdkonnas.

Avalikustamisele kuuluvad kõik nii riigiametite kui kohalike omavalitsuste loodud andmehulgad, mille avalik kasutus ei ole otseselt keelatud ning mis sisaldavad ka muid andmeid peale isikuandmete. Andmehulkadest, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui muid andmeid, avalikustatakse ainult mitte-isikuandmete osad.

Konkreetsemalt peaksid avalikustatavates andmehulkades sisalduvad andmed olema üldjuhul riigiameti või kohaliku omavalituse poolt loodavad, kogutavad või hallatavad. Riigiamet või omavalitsus võib kokkuleppel mõne kolmanda osapoolega avalikustada ka selle kolmanda osapoole andmeid, kui peab neid avalikkusele piisavalt huvipakkuvaks.

4. Millised on andmehulga avalikustamise põhimõtted?

Andmehulga avalikustamise juures tuleb otsida kompromissi kahe eesmärgi vahel:

 • andmete mugav kasutatavus ja arusaadavus andmete otsijale ja allalaadijale
 • andmete avalikustamise lihtsus ja töökulu minimeerimine avalikustajale.

Selleks, et andmehulka pidada avatuks, peab ta olema (vt ka originaalviidet https://opengovdata.org/ ):

1. Terviklik
Kõik avalikud andmed tehakse kättesaadavaks, ehk teisisõnu kõik andmeid, mida ei piira isikuandmete või muul põhjusel salastatud andmete piirangud.
2. Algallikast
Andmed on töötluseta kogutud algallikast, säilitades oma originaalkuju ja detailsuse.
3. Ajakohane
Andmehulk on avaldatud võimalikult kiirelt, et säilitada selle asjakohasus.
4. Kättesaadav
Andmed on saadavad võimalikult laiale kasutajateringile võimalikult laia kasutuseesmärgiga.
5. Masinloetav
Andmed on mõistetava struktuuriga ja automaatselt töödeldavad.
6. Mitte-diskrimineeriv
Andmed on esitatud avalikult, kättesaamiseks pole vaja registreeruda ega taotleda juurdepääsu.
7. Vabu standardeid kasutav
Andmed on esitatud vabas formaadis, mis ei ole ühegi ettevõtte ega isiku ainuomand.
8. Vaba litsentsiga
Andmed ei ole kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ega ärisaladuse regulatsiooniga. Mõistlikud privaatsus- ja turvalisuspiirangud võivad olla lubatud.

5. Kuidas toimub andmete avalikustamine?

Juhised andmete avalikustamiseks leiab portaali juhendite lehelt.

6. Kas on oht, et avalikustatakse ka isikuandmed?

Andmed, mis avalikustatakse, ei sisalda isikuandmeid ega võimalda avaldatud andmete kokku sobitamise teel isikuid identifitseerida, välja arvatud juhul kui informatsioon on niigi avalik (nt ministeeriumite töötajad).

7. Kas avaldatud andmetel peab olema ka litsents?

Avaandmete hulgal peab olema litsents, mis võimaldab tema vaba, piiranguteta kasutamist, töötlemist ja levitamist, sealjuures võimaldama levitamist kasutaja valikul nii tasuta kui tasu eest.

Eelsitatult soovitame litsentsiks valida Creative Commons litsentsi, vt täpsemalt https://creativecommons.org/. Sealloetletud litsentsidest soovitame eeskätt CC by 3.0 litsentsi: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

8. Kas portaalis avaldavat informatsiooni võib kasutada ärilistel eesmärkidel (nt tasuliste teenuste loomiseks)?

Andmetetaaskasutamineärilisteleesmärkidel on lubatudning on super, kuiandmetetaaskasutaminevõimaldabluuauusikasumlikketeenuseid.

9. Millised on andmehulga soovitavad formaadid ja kodeeringud?

Peamise põhimõttena arvestame, et palju parem on avaldada andmed ebamugavas kodeeringus, kui jätta nad esialgu avaldamata põhjusel, et millalgi on plaanis võtta ette kodeeringu täiustamine. Teiseks, avaldatud andmehulka saab edaspidi avaldada uues, paremas kodeeringus. Soovitame oma avaandmed avaldada vähemalt 3 tärni formaadis.

Viie tärni süsteemi viis U.K. avaandmete süsteemi kontekstis sisse Berners Lee ning lähtume täpselt samast tähistusest ja eesmärkidest: suurem tärnide arv tähendab kasutajale paremat formaati/kodeeringut. Vaata näiteid ja lisainfot siit: http://5stardata.info/en/

10. Kuidas kasutada opendata.riik.ee portaali?

Juhtnöörid portaali kasutamiseks leiab juhiste lehelt. Kui tahad ideid, kuidas võiksid andmeid kasutada, siis võid heita pilgu Helsinki Region Infoshare soovitustele.

11. Kuidas saab portaali lisada andmete põhjal loodud rakendusi?

Selleks mine Rakenduste lehele, kus on üleval informatsioon kõikidest rakendustest, mis inimesed on senini avaandmete põhjal teinud. Olles portaali sisse logunud saad tehtud rakendusi ka kommenteerida. Samuti on Rakenduste lehel link, mis lubab sul postitada lehele oma loodud rakenduse ning peale portaali administraatori luba postitatakse sinu rakendus portaali.

12. Kas portaalis on olemas koht, kus arutleda avaandmete teemal, võimalike rakenduste ja andmed taaskasutamise teemadel?

Selle tarbeks on loodud portaali Foorum. Lisaks saab lisada kommentaare otse erinevatele andmehulkadele ja rakendustele ning samuti saab postitada sooviavaldusi uute andmehulkade avamiseks.

13. Kust saab avaandmete temaatika kohta lisainformatsiooni?

14. Kas tulevikus kättesaadava avaandmete hulk kasvab?

Kasvab! Projekti edenedes lisandub portaali uusi avaandmeid ja portaal seotakse ka teiste riikide avaandmete portaalidega.