Kontaktid

Avaandmete üles laadimise või registreerimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatasupport@mkm.ee.
Üles laaditud või registreritud avaandmete kasutamisega seotud küsimuste korral palume pöörduda aadressile opendatahelp@mkm.ee.