OKFEE logo

OKFEE

kontakt nimi (name): Maarja Leena Saar

kontakt email (email): maarjaleena@okee.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.