Eesti Ehitusteabe Fond

Eesti Ehitusteabe Fond on asutatud 16. juunil 1992. a. 47 ametiliidu, asutuse ja ettevõtte poolt eesmärgiga aidata kaasa ehitusinformatsiooni loomisele, kogumisele, säilitamisele, süstematiseerimisele ja levitamisele.

kontakt nimi (name):

kontakt email (email):

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.