Eesti Geoloogiateenistus logo

Eesti Geoloogiateenistus

Eesti Geoloogiateenistus on Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle ülesandeks on esindada riiki üldgeoloogiliste uurimistööde ja geoloogiliste uuringute teostamisel, geoloogilise teabe säilitamisel ja kättesaadavuse tagamisel, valitsusasutuste nõustamisel ning avalikkuse maapõuealasel teavitamisel.

kontakt nimi (name):

kontakt email (email):

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.