Eesti Maaülikool

kontakt nimi (name): Rainer Banhard

kontakt email (email): rainer.banhard@emu.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.