Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

kontakt nimi (name): Urmas Sinisalu

kontakt email (email): urmas@nlib.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.