Eesti Töötukassa logo

Eesti Töötukassa

kontakt nimi (name): Katrin Rohtla

kontakt email (email): katrin.rohtla@tootukassa.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.