Harku Vallavalitsus logo

Harku Vallavalitsus

kontakt nimi (name): Harku Vallavalitsus

kontakt email (email): harku@harku.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.