Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus logo

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Toetada haridusasutusi IKT rakendamisel ning aidata kaasa hariduse ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning tulemuslikkuse tõusule.

kontakt nimi (name): Peep Küngas

kontakt email (email): info@hitsa.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.