Justiitsministeerium logo

Justiitsministeerium

kontakt nimi (name): JUM Infotehnoloogia ja andmeturbe talitus

kontakt email (email): andmekaitse@just.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.