Justiitsministeerium logo

Justiitsministeerium

kontakt nimi (name): Bert Blös

kontakt email (email): bert.blos@just.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.