Lennuamet

kontakt nimi (name): Eno Pappel

kontakt email (email): eno.pappel@ecaa.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.