Maa-amet logo

Maa-amet

kontakt nimi (name): Tanel Hurt

kontakt email (email): Tanel.Hurt@maaamet.ee

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.