MTÜ Eesti Fotopärand logo

MTÜ Eesti Fotopärand

MTÜ Eesti Fotopärand haldab ja arendab ühisloomeplatvormi Ajapaik.ee, millel kasutajad saavad ajaloolise pildimaterjali andmeid rikastada.

kontakt nimi (name): Vahur Puik

kontakt email (email): vahur@ajapaik.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Avaandmete portaali sisustatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.